शेणाच्या गोवऱ्या तयार करण्याचे यंत्र

शेणाच्या गोवऱ्या तयार करण्याचे यंत्र

शेणाच्या गोवऱ्या तयार करण्याचे यंत्र Cow Dung Pat Maker Machine Problem Solving समस्या: होम-हवन व इतर धार्मिक कार्यासाठी आकाराने लहान असलेल्या गोवऱ्यांची ग्राहकांनी मागणी केली आहे. Problem: Consumers are demanding small size cow dung pat for religious activities...
चपाती लाटण्याचे यंत्र

चपाती लाटण्याचे यंत्र

चपाती लाटण्याचे यंत्र Roti Maker Problem Solving समस्या: माळेगाव शाळा ही आश्रमशाळा असल्यामुळे रोज  ४०० विद्यार्थ्यांना चपाती लाटण्यासाठी जास्त वेळ आणि श्रम लागतात. Problem:As Malegaon school is an ashram school, it takes more time and effort for 400 students to make a...
सांडपाण्याचा पुर्नवापर

सांडपाण्याचा पुर्नवापर

सांडपाण्याचा पुर्नवापर Grey Water Recycling System Problem Solving समस्या: सांडपाणी बाहेर सोडल्याने त्या ठिकाणी दुर्गंधी, डास देखील असतात. Need: Waste water causes bad odors and mosquito. प्रकल्प: सांडपाणी हे दोन समांतर जोडणी केलेल्या टाकी मध्ये जमा केले. टाकीमध्ये...
विद्युत विलेपन करणे.

विद्युत विलेपन करणे.

विद्युत विलेपन करणे. Electroplating Problem Solving समस्या: आवारातील लोखंडी भाग हे ऊन,वारा, पाऊसात लवकर गंजतात. Problem: The iron parts of the yard rust quickly in the sun, wind and rain.   प्रकल्प: इलेक्ट्रोप्लेटिंगसाठी एका प्लॅस्टिकच्या कंटेनरमध्ये दोन रॉडला एनोड...