शेणाच्या गोवऱ्या तयार करण्याचे यंत्र

शेणाच्या गोवऱ्या तयार करण्याचे यंत्र

शेणाच्या गोवऱ्या तयार करण्याचे यंत्र समस्या: होम-हवन व इतर धार्मिक कार्यासाठी आकाराने लहान असलेल्या गोवऱ्यांची ग्राहकांनी मागणी केली आहे. Problem: Consumers are demanding small size cow dung pat for religious activities to the School. प्रकल्प: यासाठी आम्ही लोखंडी पाईप...
चपाती लाटण्याचे यंत्र

चपाती लाटण्याचे यंत्र

चपाती लाटण्याचे यंत्र समस्या: माळेगाव शाळा ही आश्रमशाळा असल्यामुळे रोज  ४०० विद्यार्थ्यांना चपाती लाटण्यासाठी जास्त वेळ आणि श्रम लागतात. Problem:As Malegaon school is an ashram school, it takes more time and effort for 400 students to make a roti every day. प्रकल्प:...
सांडपाण्याचा पुर्नवापर

सांडपाण्याचा पुर्नवापर

सांडपाण्याचा पुर्नवापर समस्या: सांडपाणी बाहेर सोडल्याने त्या ठिकाणी दुर्गंधी, डास देखील असतात. Need: Waste water causes bad odors and mosquito. प्रकल्प: सांडपाणी हे दोन समांतर जोडणी केलेल्या टाकी मध्ये जमा केले. टाकीमध्ये खडी, वाळू, व विटा यांचा थर तयार केला आहे....
विद्युत विलेपन करणे.

विद्युत विलेपन करणे.

विद्युत विलेपन करणे. समस्या: आवारातील लोखंडी भाग हे ऊन,वारा, पाऊसात लवकर गंजतात. Problem: The iron parts of the yard rust quickly in the sun, wind and rain.   प्रकल्प: इलेक्ट्रोप्लेटिंगसाठी एका प्लॅस्टिकच्या कंटेनरमध्ये दोन रॉडला एनोड (+) व  कॅथोड (+) चार्ज जोडला....