विद्युत विलेपन करणे.

विद्युत विलेपन करणे.

विद्युत विलेपन करणे. Electroplating Problem Solving समस्या: आवारातील लोखंडी भाग हे ऊन,वारा, पाऊसात लवकर गंजतात. Problem: The iron parts of the yard rust quickly in the sun, wind and rain.   प्रकल्प: इलेक्ट्रोप्लेटिंगसाठी एका प्लॅस्टिकच्या कंटेनरमध्ये दोन रॉडला एनोड...
बांबू स्पीकर

बांबू स्पीकर

बांबू स्पीकर Bamboo Amplifier Innovation समस्या: कोरोनाच्या काळातील ऑनलाईन तसिका ऐकताना विद्यार्थ्यांना घरातील आवाज यांमुळे मोबाइलचा आवाज ऐकू येत नसे. Problem: Students could not hear the sound of the mobile phone due to the noise in the house while listening to...
टाकाऊ अन्नपदार्थातून बायोगॅस निर्मिती

टाकाऊ अन्नपदार्थातून बायोगॅस निर्मिती

टाकाऊ अन्नपदार्थातून बायोगॅस निर्मिती Biogas Generation By Waste Food Learning While Doing समस्या: शाळेतील आश्रमात १६-२० मुली निवासी असतात त्यांचे जेवण आश्रमातच तयार केले जाते. कोरोनाच्या काळात गॅस वेळेवर मिळत नव्हता तसेच शाळा आणि आश्रम डोंगरावरील टेकड्यावर असल्याने...
कचऱ्यापासून कंपोस्ट तयार करण्यासाठी कंपोस्टर

कचऱ्यापासून कंपोस्ट तयार करण्यासाठी कंपोस्टर

कचऱ्यापासून कंपोस्ट तयार करण्यासाठी कंपोस्टर Society Composter Design Thinking समस्या: आश्रम शाळेतील किचन मधील आणि मुलांच्या डब्यामधील उरलेल्या अन्नाची तसेच शाळेच्या परिसरातील पालापाचोळ्या ची विल्हेवाट लावणे. शालेय परिसरातील झाडांना सेंद्रिय खत न मिळणे.            ...