भाजीपाला निर्जंतुक करण्यासाठी सोडियम हायपोक्लोराईट चे द्रावण तयार करण्याचे यंत्र

भाजीपाला निर्जंतुक करण्यासाठी सोडियम हायपोक्लोराईट चे द्रावण तयार करण्याचे यंत्र

भाजीपाला निर्जंतुक करण्यासाठी सोडियम हायपोक्लोराईट चे द्रावण तयार करण्याचे यंत्र Unit for Sodium Hypochlorite Solution Innovation समस्या: कोरोनाच्या काळात बाजारातून आणलेला भाजीपाला, फळे यांचे निर्जंतुकीकरण करणे आवश्यक होते. प्रकल्प: आम्ही वरील समस्या सोडविण्यासाठी...
कडधान्यांना लवकर मोड आणण्याचे यंत्र

कडधान्यांना लवकर मोड आणण्याचे यंत्र

कडधान्यांना लवकर मोड आणण्याचे यंत्र Sprouter Machine Affordable Technology समस्या: गुरुकुलम आश्रम शाळेमध्ये ३५० निवासी विद्यार्थी आहेत. त्यांना नाष्ट्यासाठी हरभरा, वाटाणा, मूग, मटकी इ. कडधान्यांचा समावेश केला जातो. परंतु या कडधान्यांना मोड येण्यासाठी कमीत कमी ३ दिवस...