सौर एक्झॉस्ट फॅन व लाईट

सौर एक्झॉस्ट फॅन व लाईट

सौर एक्झॉस्ट फॅन व लाईट Solar Exhaust Fan and Light User Friendly समस्या: शाळेतील स्वच्छता गृह हे शाळेच्या कोपऱ्यात दमट जागी आहे. त्या  परिसरात खूप वास आणि दुर्गंधी येत असते. तसेच स्वच्छता गृहामध्ये लाईट नसल्याने दिवसाही अंधार असतो. Problem: The school toilet is in a...
शेणाच्या गोवऱ्या तयार करण्याचे यंत्र

शेणाच्या गोवऱ्या तयार करण्याचे यंत्र

शेणाच्या गोवऱ्या तयार करण्याचे यंत्र Cow Dung Pat Maker Machine Problem Solving समस्या: होम-हवन व इतर धार्मिक कार्यासाठी आकाराने लहान असलेल्या गोवऱ्यांची ग्राहकांनी मागणी केली आहे. Problem: Consumers are demanding small size cow dung pat for religious activities...
भाजीपाला निर्जंतुक करण्यासाठी सोडियम हायपोक्लोराईट चे द्रावण तयार करण्याचे यंत्र

भाजीपाला निर्जंतुक करण्यासाठी सोडियम हायपोक्लोराईट चे द्रावण तयार करण्याचे यंत्र

भाजीपाला निर्जंतुक करण्यासाठी सोडियम हायपोक्लोराईट चे द्रावण तयार करण्याचे यंत्र Unit for Sodium Hypochlorite Solution Innovation समस्या: कोरोनाच्या काळात बाजारातून आणलेला भाजीपाला, फळे यांचे निर्जंतुकीकरण करणे आवश्यक होते. प्रकल्प: आम्ही वरील समस्या सोडविण्यासाठी...
कडधान्यांना लवकर मोड आणण्याचे यंत्र

कडधान्यांना लवकर मोड आणण्याचे यंत्र

कडधान्यांना लवकर मोड आणण्याचे यंत्र Sprouter Machine Affordable Technology समस्या: गुरुकुलम आश्रम शाळेमध्ये ३५० निवासी विद्यार्थी आहेत. त्यांना नाष्ट्यासाठी हरभरा, वाटाणा, मूग, मटकी इ. कडधान्यांचा समावेश केला जातो. परंतु या कडधान्यांना मोड येण्यासाठी कमीत कमी ३ दिवस...