इन्स्टंट पुरण

इन्स्टंट पुरण

इन्स्टंट पुरण Instant Pooran Skill Development समस्या: पुरण पोळीचा स्वयंपाक करणे हे खूप वेळखाऊ आणि कष्टाचे आहे. Problem: Puran Poli cooking is very time consuming & hard.   प्रकल्प: पुरण पोळी बनवण्यासाठी पुरण वाळवून तयार केलेली पावडर म्हणजेच इन्स्टंट पुरण होय....
मोबईल वर घरातील दिवे चालू-बंद करणे.

मोबईल वर घरातील दिवे चालू-बंद करणे.

मोबईल वर घरातील दिवे चालू-बंद करणे. Home Automation System Skill Development समस्या: घरातील एका रूम मधून दुसऱ्या रूम मधील लाईट चालू-बंद करता येत नाही. Problem: Lights of all rooms can not be turned on or off from one place. प्रकल्प: यासाठी आम्ही मायक्रो-कंट्रोलर,...
वातावरणातील तापमान-आर्द्रता सांगणारा फलक

वातावरणातील तापमान-आर्द्रता सांगणारा फलक

वातावरणातील तापमान-आर्द्रता सांगणारा फलक Temperature & Humidity Display Skill Development समस्या: हवेमधील असेलेले तापमान किंवा आर्द्रता थर्मोमीटर च्या सहाय्याने मोजणे अवघड जाते. मुलांना ते समजत नाही. Problem: The temperature & humidity in the air becomes difficult...
स्वयंचलित कचरापेटी

स्वयंचलित कचरापेटी

स्वयंचलित कचरापेटी Smart Dustbin STEM Education समस्या: ऑफिस मधील कचरा पेटी लहान असल्यामुळे ती लवकर भरते. मोठी कचरा पेटी केली परंतु तिचे झाकण हाताने उघडावे लागते त्यामुळे अनेकांनी स्पर्श केल्यामुळे कोरोनाचा धोका वाटतो.  Problem: Dustbin from the office was small so...
सौर एक्झॉस्ट फॅन व लाईट

सौर एक्झॉस्ट फॅन व लाईट

सौर एक्झॉस्ट फॅन व लाईट Solar Exhaust Fan and Light User Friendly समस्या: शाळेतील स्वच्छता गृह हे शाळेच्या कोपऱ्यात दमट जागी आहे. त्या  परिसरात खूप वास आणि दुर्गंधी येत असते. तसेच स्वच्छता गृहामध्ये लाईट नसल्याने दिवसाही अंधार असतो. Problem: The school toilet is in a...
शेणाच्या गोवऱ्या तयार करण्याचे यंत्र

शेणाच्या गोवऱ्या तयार करण्याचे यंत्र

शेणाच्या गोवऱ्या तयार करण्याचे यंत्र Cow Dung Pat Maker Machine Problem Solving समस्या: होम-हवन व इतर धार्मिक कार्यासाठी आकाराने लहान असलेल्या गोवऱ्यांची ग्राहकांनी मागणी केली आहे. Problem: Consumers are demanding small size cow dung pat for religious activities...