सौर एक्झॉस्ट फॅन व लाईट

सौर एक्झॉस्ट फॅन व लाईट

सौर एक्झॉस्ट फॅन व लाईट समस्या: शाळेतील स्वच्छता गृह हे शाळेच्या कोपऱ्यात दमट जागी आहे. त्या  परिसरात खूप वास आणि दुर्गंधी येत असते. तसेच स्वच्छता गृहामध्ये लाईट नसल्याने दिवसाही अंधार असतो. Problem: The school toilet is in a humid place in the corner of the school....
स्वयंचलीत विजेचा दिवा

स्वयंचलीत विजेचा दिवा

स्वयंचलीत विजेचा दिवा समस्या: ऊर्जा-पर्यावरण विभागामध्ये सतत अंधार असतो. नेहमी बल्ब चे बटन शोधून लाइट लावावी लागते आणि त्यानंतर खिडक्या उघडाव्या लागतात. Problem: There is constant darkness in the energy-environment department. We always have to find the button and...