भुईमूग शेंगा फोडणी उपकरण

भुईमूग शेंगा फोडणी उपकरण

भुईमूग शेंगा फोडणी उपकरण समस्या: हाताने भुईमूग शेंगा फोडणे हे काम कष्टाचे, खर्चाचे, आणि वेळखाऊ व मजुरांच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असते. Problem: Peanut crushing by hand is a laborious, costly, and time consuming process. प्रकल्प: एक लोखंडी पेटी तयार करून त्यात खालच्या...
बांबू स्पीकर

बांबू स्पीकर

बांबू स्पीकर समस्या: कोरोनाच्या काळातील ऑनलाईन तसिका ऐकताना विद्यार्थ्यांना घरातील आवाज यांमुळे मोबाइलचा आवाज ऐकू येत नसे. Problem: Students could not hear the sound of the mobile phone due to the noise in the house while listening to online school classes of the...
शेतकऱ्यांसाठी सुलभ कांदा काठणी यंत्र

शेतकऱ्यांसाठी सुलभ कांदा काठणी यंत्र

शेतकऱ्यांसाठी सुलभ कांदा काठणी यंत्र समस्या: पारंपारिक पद्धतीने म्हणजे विळ्याच्या सहाय्याने कांदा काठणीसाठी जास्त वेळ आणि श्रम लागते.   Problem: Traditionally, it takes a lot of time and effort to cut the stem & root of onions with a fork. प्रकल्प: : एक स्टँड तयार...