ट्रान्सफॉर्मर सुरक्षा किट

ट्रान्सफॉर्मर सुरक्षा किट

ट्रान्सफॉर्मर सुरक्षा किट समस्या: गावातील आणि गावाबाहेरील ट्रान्सफॉर्मर चोरीला जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. एक  ट्रान्सफॉर्मर मागे विद्युत मंडळाचे  २५ ते ३० हजार रुपयांचे नुकसान होते. Problem: Theft of transformers inside and outside the village has increased. Behind a...