स्वयंचलित कचरापेटी

स्वयंचलित कचरापेटी

स्वयंचलित कचरापेटी Smart Dustbin STEM Education समस्या: ऑफिस मधील कचरा पेटी लहान असल्यामुळे ती लवकर भरते. मोठी कचरा पेटी केली परंतु तिचे झाकण हाताने उघडावे लागते त्यामुळे अनेकांनी स्पर्श केल्यामुळे कोरोनाचा धोका वाटतो.  Problem: Dustbin from the office was small so...
टाळी वाजवून लाईट चालू-बंद करणे

टाळी वाजवून लाईट चालू-बंद करणे

टाळी वाजवून लाईट चालू-बंद करणे Light ON/OFF using Clap Switch STEM Education समस्या: अपंग किंवा वृद्ध व्यक्तींना बल्ब किंवा फॅन चालू करणे अवघड जाते. Problem: Eldered & disabled peoples find it difficult to turn on a bulb or fan. प्रकल्प: जेव्हा आपण टाळी वाजवून...
स्वयंचलित विद्युत घंटा

स्वयंचलित विद्युत घंटा

स्वयंचलित विद्युत घंटा Automatic electric bell STEM Education समस्या: आमच्या शाळेमध्ये एकच शिपाई कर्मचारी असल्याने इतर कामाच्या  ताणामुळे वेळेनुसार घंटा वाजत नसे त्यामुळे शाळेचे वेळापत्रक कोलमडत होते. Problem: Since our school has only one peon staff, the bell did not...