सुशोभित पाण्याचे कारंजे

सुशोभित पाण्याचे कारंजे

सुशोभित पाण्याचे कारंजे समस्या: सजावटीच्या वस्तू सारखे बाजारातून विकत आणाव्या लागतात. प्रकल्प: हा प्रकल्प करण्यासाठी PVC पाईप चा वापर केला आहे. प्लास्टिकचे बाउल, सागरी रंगीबेरंगी गोट्या, कुत्रिम फुले, आणि पाण्याचा पुर्नवापर होण्यासाठो 12v DC मोटर यांचा वापर केला आहे....
स्वयंचलित पाण्याचा नळ

स्वयंचलित पाण्याचा नळ

स्वयंचलित पाण्याचा नळ समस्या: सार्वजनिक नळाला अनेकांनी स्पर्श केल्यामुळे कोरोना रोगाचा धोका वाढतो. Problem: Contact with a public tap increases the risk of corona disease.  प्रकल्प: समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, आम्ही बेसिनच्या नळाखाली IR सेन्सर जोडला जो हाताची हालचाल...
डिस्टील्ड वॉटर उपकरण

डिस्टील्ड वॉटर उपकरण

डिस्टील्ड वॉटर उपकरण समस्या: शाळेतील प्रयोगशाळा, UPS बॅटरी, सोलर संचातील बॅटरी, वाहनांमधील बॅटरी,अश्या सर्वच प्रकारच्या बॅटरींना मेंटेनन्स साठी डिस्टील्ड वॉटर ची आवश्यकता असते. Problem: School laboratory, batteries of UPS, batteries in solar system, batteries in...