अॅक्वापोनिक्स शेती

अॅक्वापोनिक्स शेती

अॅक्वापोनिक्स शेती समस्या: ताजे आणि केमिकल मुक्त भाज्या मिळत नाही. Problem: Fresh and chemical free vegetables are not available. प्रकल्प: वरील समस्या सोडविण्यासाठी शेती व पशुपालन विभागामध्ये अॅक्वापोनिक्स शेती करण्याचा प्रकल्प राबवला. स्क्रॅप मधील प्लास्टिकच्या...