झाडांना पाणी देण्यासाठी वापसा स्थिती ओळखता येणारे किट

झाडांना पाणी देण्यासाठी वापसा स्थिती ओळखता येणारे किट

झाडांना पाणी देण्यासाठी वापसा स्थिती ओळखता येणारे किट Plant Watering System Artificial Intelligence समस्या: झाडांना दिलेले पाणी वाया जाते. गरजे पुरते दिले जात नाही. प्रकल्प: हि समस्या सोडवण्यासाठी आम्ही soil moisture sensor वापरून जमिनीची आद्रता तपासली. आर्डीनो...