पाणी तापविण्याचे सुलभ उपकरण

पाणी तापविण्याचे सुलभ उपकरण

पाणी तापविण्याचे सुलभ उपकरण Portable Water Heater Affordable technology समस्या: आंघोळीचे पाणी तापविण्यासाठी जास्त इंधन लागते. Problem: It takes more fuel to heat bath water. प्रकल्प: तांबे धातूची 10 फूट गोलाकार कॉईल तयार केली. त्यामध्ये पाणी टाकण्यासाठी इनलेट व गरम...
अतिनील पाणी निर्जंतुकीकरण यंत्र

अतिनील पाणी निर्जंतुकीकरण यंत्र

अतिनील पाणी निर्जंतुकीकरण यंत्र UV Water Filter Affordable technology समस्या: गावामध्ये किंवा शाळेमध्ये पिण्याचे पाणी शुद्ध मिळत नाही. दुषीत पाणी पिण्यामुळे बहुतांश आजार होतात. Problem: Safe drinking water is not available in a School & in a village. Most of the...