डिस्टील्ड वॉटर उपकरण

डिस्टील्ड वॉटर उपकरण

डिस्टील्ड वॉटर उपकरण Distilled Water Device Learning While Doing समस्या: शाळेतील प्रयोगशाळा, UPS बॅटरी, सोलर संचातील बॅटरी, वाहनांमधील बॅटरी,अश्या सर्वच प्रकारच्या बॅटरींना मेंटेनन्स साठी डिस्टील्ड वॉटर ची आवश्यकता असते. Problem: School laboratory, batteries of UPS,...
स्वयंचलीत विजेचा दिवा

स्वयंचलीत विजेचा दिवा

स्वयंचलीत विजेचा दिवा Automatic Light ON/OFF User Friendly समस्या: ऊर्जा-पर्यावरण विभागामध्ये सतत अंधार असतो. नेहमी बल्ब चे बटन शोधून लाइट लावावी लागते आणि त्यानंतर खिडक्या उघडाव्या लागतात. Problem: There is constant darkness in the energy-environment department. We...