टाळी वाजवून लाईट चालू-बंद करणे

टाळी वाजवून लाईट चालू-बंद करणे

टाळी वाजवून लाईट चालू-बंद करणे समस्या: अपंग किंवा वृद्ध व्यक्तींना बल्ब किंवा फॅन चालू करणे अवघड जाते. Problem: Eldered & disabled peoples find it difficult to turn on a bulb or fan. प्रकल्प: जेव्हा आपण टाळी वाजवून आवाज करू तेव्हा माइक तो आवाज सेन्स करतो आणि...
भुईमूग शेंगा फोडणी उपकरण

भुईमूग शेंगा फोडणी उपकरण

भुईमूग शेंगा फोडणी उपकरण समस्या: हाताने भुईमूग शेंगा फोडणे हे काम कष्टाचे, खर्चाचे, आणि वेळखाऊ व मजुरांच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असते. Problem: Peanut crushing by hand is a laborious, costly, and time consuming process. प्रकल्प: एक लोखंडी पेटी तयार करून त्यात खालच्या...