अतिनील पाणी निर्जंतुकीकरण यंत्र

अतिनील पाणी निर्जंतुकीकरण यंत्र

अतिनील पाणी निर्जंतुकीकरण यंत्र समस्या: गावामध्ये किंवा शाळेमध्ये पिण्याचे पाणी शुद्ध मिळत नाही. दुषीत पाणी पिण्यामुळे बहुतांश आजार होतात. Problem: Safe drinking water is not available in a School & in a village. Most of the diseases caused due to contaminated...
शेतकऱ्यांसाठी पिशवी/गोण धरणी उपकरण

शेतकऱ्यांसाठी पिशवी/गोण धरणी उपकरण

शेतकऱ्यांसाठी पिशवी/गोण धरणी उपकरण समस्या: कांदा गोणी भरण्यासाठी २ ते ३ माणसांची गरज भासते ते काम एका माणसाने करणे शक्य नाही. Problem: 2 to 3 peoples were required to fill an onion sack. प्रकल्प: एक चौकोनी बॉक्स तयार केला त्या चौकोनी बॉक्स मध्ये वर खाली जाईल अशा...